Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Molekylærbiologi og bioteknologi

Forskningsfeltet og betydning det har for oss øker. Kunnskap om arvematerialet, energiomsettingen i cellene og proteinsyntesen er avgjørende viktig om befolkningen skal kunne følge med og ta opplyste valg, både for samfunnet og for egen del.

Hovedinnhold

Kursdagene skal gi innsikt i den molekylærbiologiske forskningen. Sammenhengen mellom oppskriften i arvematerialet, proteinsyntesen, og proteinenenes rolle i livsprosessene, er sentralt. Vi møter forskere med ulike innfallsvinkler til faget, og får et blikk inn på molekylærbiologi-labben.

Onsdag 10.november

09:00Proteinsyntesen og "Det sentrale dogmet". Gyri Teien Haugland.
10:15Proteinenes struktur og funksjonØyvind Halskau.
11:10Lunsj.
11:45Zebrafisk – liten fisk, stort potensiale. Kari Espolin Fladmark.
12:45Film fra zebrafisklab'en og forskning på Haukeland Universitetssjukehus. Kari Espolin Fladmark.
13:45Pause og fordeling i grupper
14:00Labarbeid: Gruppe 1 på Zebrafisk og gruppe 2 på gel-elektroforese.
15:00Labarbeid: Gruppe 2 på Zebrafisk og gruppe 1 på gel-elektroforese.
16:00Slutt.

 

Torsdag 11.november

09:00Crispr og bioinformatikk. Gyri Teien Haugland.
10:15Marin Prospektering. Marianne Goris.
11:15Undervisningsressurser. Skolelaboratoriet.
12:00Lunsj.
13:00Bioteknologirådet:
Kommersielle gentester. Truls Petersen.
CRISPR i mennesker. Petter Frost.
Genredigering og matproduksjon. Håvard Øritsland Eggestøl.
14:30Undervisning i bioteknologi. Skolelaboratoriet.
15:30Avslutning.