Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på Naturfag 1 videreutdanningvidereutdanningen Naturfag1

Molekylærbiologi og bioteknologi

Forskningsfeltet og betydning det har for oss øker. Kunnskap om arvematerialet, energiomsettingen i cellene og proteinsyntesen er avgjørende viktig om befolkningen skal kunne følge med og ta opplyste valg, både for samfunnet og for egen del.

Kursdeltakere på molekylærbiologilab
Undervisning på laboratoriet, foto fra tidligere kurs.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Kursdagene skal gi innsikt i den molekylærbiologiske forskningen. Sammenhengen mellom oppskriften i arvematerialet, proteinsyntesen, og proteinenenes rolle i livsprosessene, er sentralt. Vi møter forskere med ulike innfallsvinkler til faget, og får et blikk inn på molekylærbiologi-labben.

Program og faglig innhold er satt opp i samarbeid med Institutt for biovitenskap

Onsdag 10.november

09:00Det sentrale dogmet. DNA og proteing. Gyri teien Haugland, Institutt for biovitenskap
10:15Proteinenes strutur og funksjon
11:15Lunsj
12:00Zebrafisk -liten fisk, stort potensiale. Foredrag. Professor Kari Espolin Fladmark
13:00

Paralellsesjoner.

Film fra Zebrafisklaben og fra kreftforskningenLab: Zebrafisk
Kloning; klipp-og-lim-aktivitet for klasserommetGel-Elektroferese

 

15:30Avslutning dag 1

Torsdag 11.november

09:00Crispr og bioinformatikk. Gyri Teien Haugland
10:15Marin Prospektering. marianne Goris, institutt for biovitenskap
11:15Lunsj
12:00Bioteknologi, etikk og undervisning
12:00Bioteknologirådet, foredrag
13:15Undervisnignsressurser, case
14:00Bloggeren Genja, et Viten-program fra Bioteknologirådet
15:30Avslutning samling