Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på Naturfag 1 videreutdanningvidereutdanningen Naturfag1

Molekylærbiologi og bioteknologi

Forskningsfeltet og betydning det har for oss øker. Kunnskap om arvematerialet, energiomsettingen i cellene og proteinsyntesen er avgjørende viktig om befolkningen skal kunne følge med og ta opplyste avgjørelser, både for samfunnet og for egen del.

Kursdeltakere på molekylærbiologilab
Undervisning på laboratoriet, foto fra tidligere kurs.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Kursdagene skal gi innsikt i den molekylærbiologiske forskningen. Sammenhengen mellom oppskriften i arvematerialet, proteinsyntesen, og proteinenenes rolle i livsprosessene, er sentralt. Vi møter forskere med ulike innfallsvinkler til faget, og får et blikk inn på molekylærbiologi-labben.

Program og faglig innhold er satt opp i samarbeid med Institutt for biovitenskap

Onsdag 18. november

Før lunsjDet sentrale dogmet: DNA og proteinene
 lunsj
Etter lunsjMedisinsk forksning, i klinikk og med modellorgansimer

 

Torsdag 19. november

Før lunsjCrispr-teknologien. Bioinformatikk. Prospektering
 lunsj
 Bioteknologi. Undervisningsmetodikk