Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningen Naturfag 1

Generell kjemi

De mest sentrale emnene i kjemien, som stoffenes egenskaper, bindinger og kjemiske reaksjoner blir forklart og bearbeidet for undervisning. Vi møter også forskere i kjemifaget.

kjemisk utfelling av blyjodid
Mikrokjemi er godt egnet i klasserommet. Bildet viser en fellingsreaksjon i et beger på størrelse med en flaskekork
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag 12.januar

Utsyn over kjemifaget

Utforskende kjemiundervisning

Torsdag 13.januar

Nanovitenskap

Karbonsyklusen