Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Evolusjon og biologisk mangfold

Art, biodiversitet og evolusjon er tema første dag. De to neste dagene er lagt til Universitetets feltstasjoner, med hovedvekt på botanikk og marinbiologi.

kar med fisk på bord på land, båt på sjøen
På marinbiologisk stasjon inngår både landnottrekk og feltarbeid ved sjøen.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Programmet vil bli oppdatert.

Tirsdag 24.august

09:00Evolusjonens grunnleggende ideer
10:00Arbeid i Universitetsmuseet, evolusjon, art og tilpasning
11:30Lunsj
12:30Artsbegrepet
 Undervisningsmetoder, praksis for klasserommet
 Grupper og oppgaver; møt kollegaene!
16:00Slutt

Onsdag 25. august

09:00Velkommen til Botanisk hage og Arboretet
09:30Utforskende feltarbeid
11:30Lunsj
12:15Fremmede arter/norske trær
13:30Norske trær/fremmede arter
15:00Undervisning om biologisk mangfold

Torsdag 26. august

 Program på Marinbiologisk forskningsstasjon