Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Skoler i Vestland og Rogaland

Samling for natursekkskoler våren 2021

Vårens samling blir digital.

Naturhistorisk museum
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Tirsdag 20. april møtes vi til digital natursekksamling. Deltakere er lærere fra skolene som deltar i natursekken skoleåret 2020/2021.

Program

09:45Zoom-rommet åpner.
10:00Velkommen
10:15Natursekkprosjekt i et unntaksår.
Erfaringsdeling og tips i møte med de andre skolene på din gruppe.
10:45Pause
11:00Den gode samtalen, dialog og utforskende samtale.
12:00Lunsj
12:30Undervisning for bærekraft.
Vi får et lite innblikk i Rossabø sitt prosjekt, og deler erfaringer med hverandre – hva bidrar til at elevene i «vårt» skoleprosjekt utvikler en bærekraftsbevissthet?
13:15Pause
13:30Undervisningstradisjoner og ulike tilnærminger til UBU. 
14:30 Oppsummering
15:00Slutt


Påmelding via skolelab.no

Vi gleder oss til å møte dere!

Ragnhild Hannaas og Olaug Vetti Kvam.