Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Videreutdanning for lærere på trinn 8-11

Naturfag 2 skoleåret 2022 - 2023

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester. Første semester er temaene fysikk, energi og klima. I vårsemesteret arbeider vi med naturvitenskapelig praksis og tenkemåte, og med programmering.

Naturfag 2
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Innhold

Høsten 2022: Fysikk. Vi fokuserer på energi, materie, teknologi og klima. En av samlingene har spesielt fokus på det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap.

Våren 2023: Naturfagets arbeidsmåter. Vi fokuserer på hvordan vi undersøker naturen og forklarer det vi observerer. Programmering inngår som en del av kurset. 

Samlinger 

Alle samlinger er lagt til onsdag og torsdag. Årets første samling går over tre dager, de andre samlingene går over to dager. Det er obligatorisk deltakelse på 80% av samlingene.

30. aug. - 1. sept.Mekanikk, energi og materie
5. og 6. oktoberTeknologi og energi
9. og 10. novemberKlima, demokrati og medborgerskap

Eksamen i høstsemesteret blir i uke 49. 

Eksamen i vårsemesteret blir i uke 23.

Videoseminar hver uke

Onsdager kl. 12-13 møtes vi til videoseminar. Der tar vi opp utvalgte tema innen fag og didaktikk, med forelesninger og diskusjoner.  Du finner oversikt over videoseminarene i timeplan for høstsemesteret og timeplan for vårsemesteret

Gruppesamarbeid

Gruppene har vanligvis tre deltakere. Du blir tildelt en gruppe når du starter studiet, og vi prøver å sette sammen gruppene slik at du samarbeider med andre som har samme type undervisning som deg. Dere leverer oppgaver sammen, og tar muntlig eksamen sammen.

Oppgaver knyttet til egen praksis

Etter hver samling leverer gruppen en oppgave knyttet til temaet for samlingen. I gruppen drøfter dere hensikt, organisering og faglig siktemål med undervisningsemnet, og skriver en oppgave der dere utformer undervisning. Som regel vil det være naturlig å prøve ut hele eller deler av undervisningen, og diskutere erfaringene. Resultatet blir en oppgave og gjerne annen dokumentasjon, som er egnet til deling med deltakerne på kurset. En av de tre oppgavene i semesteret blir fagfellevurdert av en annen gruppe på kurset. Oppgavene danner grunnlag for eksamenssamtalen. 

Pensum

Vi har valgt en del felles litteratur, i tillegg kan du selv velge bøker du vil fordype deg i.

Felles litteratur i høstsemesteret:

Felles litteratur i vårsemesteret:

Selvvalgt litteratur:

Du plukker selv bøker du har lyst til å lese. En liste med forslag blir lagt ut, det er også mulig å få godkjent andre bøker som du ønsker å fordype deg i. 

Eksamen

Vår eksamen er muntlig, med bestått/ikke bestått som karakterskala. Grunnlaget for eksamen er pensum, foredrag og ressurser fra samlingene, og oppgavene som er levert gjennom semesteret. Du tar eksamen sammen med gruppen din, som en felles samtale. En vanlig eksamenssamtale varer i en time. Sensor, eksaminator og gruppen er til stede. Samtalen vil dreise seg om arbeidet gruppen har gjort i semesteret, med å knytte sammen fagstoff, didaktisk teori og egen praksis.