Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på vidareutdanningskurset Naturfag 1

Bærekraftig utvikling

Det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling har solid forankring i biologifaget. Vi får faglig påfyll og ser på læring som fremmer viktige kompetanser.

Hovedinnhold

Programmet vil bi oppdatert.

Onsdag 28.september

Utdanning for Berekraftig Utvikling, UBU

Areal- og naturforvaltning

Torsdag 29. september

Ekte dilemma. Kritisk tenking og argumentasjon

13 Praksis i klasserommet, demonstrasjon og diskusjon