Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på vidareutdanninga Naturfag 1

Berekraftig utvikling

'Nok til alle - alltid' er den korte oppsummeringa av berekraft. Temaet er overordna og førande, både for samfunnsutviklinga, for skolen, og fro kvar einskild av oss. Kurset har som føremål å utvikle Undervisning for berekraftig utvikling.

Myrområde som er fylt ut med masser
Arealendring er det største trugsmålet mot berekraftig naturforvaltning. Her et skrekkeksempel frå ein bygdekommune, der dei siste kystmyrene blir fylde med dumpingmasser.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

Aktivitetar for klasserommet, eigne drøftingar, praksis i samfunnet, og teoretisk påfyll er berande elemet desse kursdagane. 

Programmet vil bi oppdatert: 

Onsdag 28.september

09  Om Utdanning for Berekraftig Utvikling, UBU

12  Lunsj

13  Areal- og naturforvaltning

Torsdag 29. september

09 Ekte dilemma. Kritisk tenking og argumentasjon

12 Lunsj

13 Praksis i klasserommet, demonstrasjon og diskusjon

16 Slutt

Viser plakat med teksten 'å kjøre naturen i hjel' med videre, fra en utstilling på Universitetsmuseet i Tromsø

Plakat fra utstilling i Norges arktiske universitetsmuseum, Tromsø

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag