Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Molekylærbiologi og bioteknologi

Fagfeltet er i rask utvikling, både i forskningsfronten og i samfunnet. På kurset møter du forskere, og får innsikt i arbeidet med de aller minste elementene i livets puslespill. Vi tar også opp bitoteknolgiens utfordringer, og dilemmaene elevene våre vil møte fremover.

Zebrafisk
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

På bildet over ser du et embryo av Zebrafisk, som har fått grønne fluoriserende celler i nervesystemet. Forskerne viser oss modellorganismene de jobber med. Vi få forelesninger med teori, og prøver ut arbeid på laboratoriet. Bioteknologirådet kommer også, og leder den viktige diskusjonen om bruk av bioteknologi i samfunnet.

Vi møtes ved inngangen til Høyteknologisenteret kl. 9:00 begge dager.
Innendørsnavigasjon til rom 439C1.

Onsdag 2. november

09:00Proteinsyntesen og "Det sentrale dogmet". Gyri Teien Haugland.
10:15Proteinenes struktur og funksjon. Øyvind Halskau.
11:15Fagfellevurdering.
12:00Lunsj
13:00Lab: Zebrafisk som modellorganisme.
14:00Mikroskopering og labforsøk i bioblokk B (Thormøhlens gate 53B).
16:00Slutt

Torsdag 3. november

09:00Crispr og bioinformatikk. Gyri Teien Haugland.
10:15Marin bioprospektering. Antonio Garcia-Moyano.
11:15Undervisningsressurser. Skolelaboratoriet.
12:00Lunsj
13:00Genetiske selvtester og personvern. Anne Marit Ryen, Bioteknologirådet
14:00Genteknologi og matproduksjon. Håvard Øritsland Eggestøl, Bioteknologirådet
15:00Arvelig genredigering. Caroline Bianchi Strømme, Bioteknologirådet
16:00Slutt