Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Fysikkens store ideer

Kjerne-elementene som omhandler energi og universet er tema for kursdagene. Krefter, energi, stråling og bølger er fenomener vi kan arbeide konkret og praktisk med - og ta over i teorien, både i klasserommet og på kurset vårt.

Måling av radioaktivitet med Geigerrø
Kjernefysikk og radioaktiv stråling er blant temaene vi tar opp på denne samlingen
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Fysikkundervisningen gir rom for engasjerende forsøk, dybdelæring og demonstrasjon av utallige bruksområder. Brillene, heisekranen, kraftverket, komfyren, mobiltelefonen, skipsfarten - fysikken er overalt, og kunnskapene avgjørende for at samfunnet skal fungere og utvikle seg. På kurset veksler vi mellom foredrag, praktiske øvinger for klasserommet og visning av fysikken i bruk. 

Programmet vil bli oppdatert

Tirsdag 30. august

09 Velkommen til Universitetet, museet, og til Naturfag 2

10 Energi

11 Øvinger

12 Lunsj

13 Fyskkktema

14 Aktiviteter

16 Slutt dag 1

Onsdag 31. august

Elektromagnetisk stråling

Kjernefysikk, radioaktivitet

Øvinger med alfa-, bata- og gamamstråling

Halveringstid

Torsdag 01. september

Gruppesamarbeid, oppgave 1

Fysikkundervisning

Verdensrom