Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Observasjoner og data

Vi skal gjennomføre et lite forskningsprosjekt der vi sjekker om værmeldingen stemmer der vi bor. Vi går gjennom stegene i den naturvitenskapelige prosessen, og bestemmer oss for felles metoder som gjør det mulig å sammenlikne resultater. Vi får også en innføring i programmeringsverktøy som vi skal bruke for å behandle dataene.

Hovedinnhold

På kursdagene starter vi det utforskende programmet som skal følge oss gjennom semesteret. Gruppene avgrenser forskningsspørsmålet, og utvikler metode. Sammen ser vi på hvordan vi kan bruke programmering for å systematisere og analysere data som vi samler inn, eller andre datasett.

Foreløpig program

Onsdag 18.januar

09:00Introduksjon til utforskende prosjekt.
10:15Utprøving med micro:bit.
12:00Lunsj
13:00Programmering med Python
15:00Gruppevis planlegging av værprosjektet
16:00Slutt

Torsdag 19. januar

09:00Utforskende arbeid i klasserommet
11:00Utvikle metode og sikre kvalitet i egne undersøkelser.
12:00Lunsj
13:00Programmering. Lage figurer- Importere bibliotek- Programmere med værdata.
16:00Slutt