Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Bli med og forske på trær i høst!

Årets forskningskampanje: Store, gamle trær

Gamle trær er blant Norges eldste levende skapninger. De er også levested for mange dyr og vekster, som moser, lav, flaggermus og insekter. I årets forskningskampanje kan elevene bli bedre kjent med trær som levested.

Gamle trær
Foto/ill.:
Odd Johan Berland

Hovedinnhold

Gamle trær har stor biologisk verdi, og kan være viktige som leveområde for sjeldne arter av sopp, lav, mose og insekter. Sjeldne insektarter som praktbillen og reliktbukken er spesielt å finne på store, gamle furuer, mens andre insekter kan være avhengige av hule lauvtrær. Gamle lauvtrær kan også være viktige for fugler og flaggermus. Gjennom å delta i forskningskampanjen, får elevene:

  • Lære om trær og ulike treslag
  • Bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen
  • Foreta registrering av store, gamle trær
  • Undersøke andre arter som lever på eller i treet

miljølære.no finner du grundig veiledning for gjennomføring og kan melde deg på kampanjen.