Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Forskningskampanjen 2023

Skolens naturområder

Hvilke naturområder er viktige for din skole? I årets forskningskampanje plasserer elevene nåler på et kart og viser områder som brukes i undervisningen.

naturområde
Foto/ill.:
Odd Johan Berland

Hovedinnhold

Noe vi ønsker å finne ut mer om er:

  • Hva er det av naturområder i bruk nær skolene?
  • Hvor langt unna skolen er stedene?
  • Hva brukes stedene til?
  • Hvor godt tilrettelagt er stedene?

Undersøkelsen er også fin trening i å finne fram på kart og bruke digitale kartvertøy. Det er heller ikke bare en undersøkelse av forholdene for uteundervisning. Bakteppet er at naturen vår bygges ned for å gi plass til veier, boliger og næringsformål. Dette foregår over alt. Nye planer kan også komme i konflikt med skolens bruk. Da kan det være nyttig for skolene å dokumentere hvilke områder som brukes i skoletiden.

Les mer, og meld på klassen din på Miljæløre.no: Naturområder