Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Kurs - for lærere

Marint sommerkurs

Mye av verdiskapiningen i Norge kommer fra havet som omgir oss. På dette kurset vil forskere fra UiB og Havforskningsinstituttet gi tverfaglig påfyll knyttet til det marine miljø. Velkommen til tre lærerike dager på Marinbiologisk forskningsstasjon.

Collage av bilder som viser lærere i felt i strandsonen, samt bilder av fisk og hummer.
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Havet er en viktig del av Norges økonomi og politikk, og de fleste elever har kort veg til sjøen. Kunnskap om det marine miljø vil være viktig for elevene fremover, og på sommerens lærerkurs kan du møte forskere og andre lærere som er interesserte i hav og bærekraftsspørsmål.

Fagfolk fra Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet bidrar med faglig oppdatert kunnskap som kan være nyttig i egen undervisning. Kurset vil ha et tverrfaglig perspektiv og vil deles opp i tre hovedbolker: det fysiske havet, livet i havet og forvaltningen av havet. Det blir forelesninger, feltarbeid og diskusjoner om undervisning.  

Program

Programmet er under utvikling og det kan komme mindre justeringer. 

Onsdag 7.august: Det fysiske havet

12.00Velkommen og innlosjering
13.00Havets rolle i de globale kretsløpene. Presentasjon og praktiske øvelser ved Helge Drange  
14.00    Endringer i det fysiske havet. Presentasjon ved Helge Drange
15.00Økosystemet i havet. Presentasjon ved Øyvind Fiksen
16.00Planktonlab ved Iliana Vasiliki Ntinou
17.00Pause før middag
18.00 Felles middag på stasjonen

Torsdag 8. august: Livet i havet

08.00Feltarbeid i fjæren og trekking av garn. Klokken 8 skysses vi ut til en holme i nærområdet med fine muligheter for feltarbeid i fjæren. Vi blir hentet derfra i puljer og plukker med oss garn og ruser på vei tilbake. Første gruppen blir hentet på holmen ca. 9.30.
11.00Lunsj
12:00Arters utberdelse og vandringer. Presentasjon ved Gro van der Meeren 
13:00Fjorden og havet snakker sammen - om vannutskiftning og klimaendringer i fjorder. Presentasjon ved Torunn Sagen
14:00Feltarbeid: Strandnot og fiskeundersøkelser. Vi trekker en felles strandnot før vi deler oss i to. Den ene gruppen undesøker fisken fra strandnoten, mens den andre tar en nærmere kikk på fangsten fra garnet. Vi bytter ca. 15.15.
16:00Pause før middag
18:00Felles middag på stasjonen

Fredag 9. august: Forvaltningen av havet

09.00Norsk forvaltning i bærekraftsammenheng. Presentasjon ved Gro van der Meeren
10.00Torsk i Barentshavet. Presentasjon ved Arild Folkvord
11.00Bærekraftig mat fra havet. Presentasjon ved Tom Langbehn
12.00Oppsummering og diskusjon: Elevene og havet
13.00Avslutningslunsj
14.00Avreise

Praktisk informasjon

Kurset finner sted på Marinbiologiske stasjon på Espeland utenfor Bergen fra kl. 12.00 den 7.august til kl. 14.00 den 9. august. Espeland ligger nært Bergen lufthavn Flesland, fra Bergen er det enklest å ta bybanen til Birkelandsskiftet terminal der vi kan plukke deg opp. 

Kursavgiften dekker kost og losji på kr. 1740. Vi overnatter på stasjonen og lager middager i fellesskap. 

Påmelding innen 15. juni på skolelab.no