Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Naturfag 1 og 2

Videreutdanning i naturfag

Aktiv, engasjerende, kunnskapsbasert læring i naturfag er målsettingen for kursene. Du får inspirasjon til å utvikle undervisningen din, det blir etablert et fellesskap rundt studiet, og du har tid og rom til å arbeide med dybdelæring, engasjerende naturfag og kvalitet i undervisningen. Vi følger de samme prinsippene i universitetsundervisningen som vi fremmer for skolen; utvikling og læring skjer gjennom aktivitet, diskusjon, kunnskapstilførsel og forklaring.

Prøveglass med kjemikalier på laben
Aktivitet, diskusjon og undervisning på videreutdanningskursene
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Kursinnhold

Studiet er praksisrettet og nær knyttet til klasserommet. Naturfaget blir satt i sammenheng med den virkelige bruken av faget i samfunn- og yrkesliv. Temaene fra læreplanen blir relevante og spennende, både for deg som student, og for elevene. I videreutdanningen legger vi vekt på metode, didaktisk drøfting og gjennomføring av effektiv undervisning. Studiet tar på alvor signalene om dybdelæring, og en mer aktiv, praktisk og relevant skole.

Nederst på siden finner du lenker til kursene, der det også er beskrivelse av hver samling. Skolelaboratoriets blogg har poster fra samlingene tidligere år.

Organisering

Hvert semester har tre samlinger over to dager. Samlingene henter tema fra læreplanen. Forskere fra instituttene på Universitetet i Bergen foreleser om emnene (oversikt over forelesere), og vi knytter til aktiviteter og metodikk for klasserommet.

Kursdeltakerne arbeider i grupper som sammen utvikler egen undervisning. Gruppen din velger ut og arbeider videre med tema som er relevante og nyttige for deg som naturfaglærer.

Samlingene blir holdt på UiB, sentralt i Bergen eller på universitets feltstasjoner. Pensum har fire deler: fagdidaktisk litteratur, styringsdokumenter for naturfagundervisningen, egne arbeider og stoff fra samlingene. Arbeidet du gjør i gruppen og i eget klasserommet blir på denne måten et hovedelement i kurset, og viktig også til eksamen.

Både Naturfag 1 og Naturfag 2 går over ett år og gir 30 studiepoeng. De to kursene er uavhengig av hverande, og kan tas i den rekkefølge man ønsker. Hvert kurs består av en høstmodul på 15 studiepoeng og en vårmodul på 15 studiepoeng. Det er muntlig eksamen hvert semester og foregår i gruppe. Karakterskalaen er bestått/ikke bestått.

De to kursene har egne nettsider med mer informasjon, se boks nederst på siden.

Krav til deltakerene

Du må være lærer for å kunne delta på kursene. Hvert semester deltar du på tre samlinger og leverer tre oppgaver. Oppgavene skrives i grupper på 3-4 personer.
Dette ventes av deg som student

Spørsmål?

Lurer du på hvilket fag som passer for deg? Ta gjerne kontakt med oss på Skolelaboratoriet:

Olaug Vetti Kvam, administrativt ansvarlig: Telefon 55 58 22 27

Frede Thorsheim, fagansvarlig: Telefon 55 58 22 59 

Epost: naturfag@skolelab.uib.no 

 

Kurssider til Naturfag 1 og Naturfag 2, inneværende år og nye kurs