Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Hvem er vi

Vi er sju personer som jobber på skolelaboratoriet.

Odd Johan BerlandOdd.Berland@uib.no
Tlf. 55 58 22 25
Miljølære.no
Brage FørlandBrage.Forland@uib.no
Tlf. 55 58 24 15
Databaser og nettsider
Andreas HellesøyAndreas.Hellesoy@uib.no
Tlf. 55 58 39 34
Videreutdanning naturfag
Ole Edvard GrovOle.Grov@skolelab.uib.no
Tlf. 55 58 44 95
Kartiskolen.no
Olaug Vetti KvamOlaug.Kvam@skolelab.uib.no
Tlf. 55 58 22 27
Daglig leder
Linda Mork-KnudsenLinda.Mork-Knudsen@uib.no
Tlf. 55 58 22 27
Den naturlige skolesekken og Miljølære.no
Frede Thorsheim

Frede.Thorsheim@uib.no
Tlf. 55 58 22 59 /
481 87 372

Videreutdanning naturfag