Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Kart i skolen

Prosjektet «Kart i skolen» har som mål å tilrettelegge digitale karttjenester for bruk i skolen.

Hovedinnhold

Nettstedet ble etablert av Naturfagsenteret (UiO) i et samarbeid med Kartverket og  og Skolelaboratoriet i realfag (UiB). Nettstedet utvikles nå av Skolelaboratoriet i realfag (UiB) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kart i skolen er en nettbasert karttjenste med kart innen mange ulike tema, tilrettelagt for bruk i undervising. Det finnes kart som kan brukes i geografi, geofag, naturfag, matematikk, samfunnskunnskap, historie og norsk. 

Kart i skolen viser data fra partane i det nasjonale samarbeidet Norge Digitalt. Utdanningssektoren er part i Norge Digitalt-samarbeidet, og kartdata kan brukast i undervisning på alle trinn. Kartverket tilbyr grunnkart og flyfoto. Temakart blir henta direkte fra de offentlige etatene innen forskning og forvaltning. Skolen er gjennom denne tjensten sirket oppdaterte kartdata. Det er også tilrettelagt data fra noen andre kilder, som vil passe til bruk i undervisningen.

Skolenes egne data er også viktige. Siden 1989 har skoler registrert data fra eget nærmiljø i «Nettverk for miljølære» (https://www.miljolare.no). Data fra denne databasen som er egnet for presentasjon på kart, blir også vist i Kart i skolen.

Barnetråkk

Barnetråkk viser elevene hvordan deltagelse i planprosesser fungerer, og hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Det er ikke bare til fordel for barna selv, men også for samfunnet som en helhet. Med dette verktøyet registrer elevene skoleveien og andre veier de benytter. Steder brukt til fritidsaktiveter og lek kan også registreres. Man kan også fortelle om steder man liker og ikke liker, og hva man ønsker å endre i nærmiljøet. Barnetråkk gjennomføres ofte i et samarbeid mellom skolen og planleggere i kommunen.

Kart i skolen er tilgjengelig fra https://www.kartiskolen.no . Nettstedet blir videreutviklet og vi tar derfor imot innspill på hvordan det kan bli bedre for din undervisning.

Kontaktperson for prosjektet ved Skolelaboratoriet er Ole Edvard Grov.