Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Biologisk mangfold og forvaltning i kulturlandskapet - kurs på Havråtunet

Havråtunet er et av landets mest spesielle gardstun, både botanisk, historisk og i verneperspektiv. Kurset fokuserer på forvaltning, flora og fauna i dette rike naturmiljøet. Kurset er gratis, og går over en hel dag 7.juni 2011.

Biologisk mangfold og forvaltning, kurs 7.juni 2011

Feltkurs i naturtypen "slåttemark" på Havråtunet, Osterøy.

Havråtunet er et unikt klyngetun med teigblanding. Brukene er vernet, og blir drevet og holdt i hevd av museumssenteret i Hordaland.

Havrå er et spadebruk, og århundrer med intens drift preger floraen i de ulike feltene på garden.

Forvaltnings- og verneregimet omkring dette spesielle landskapet er en del av undervisningen, og en del av kurset.

Vi starter derfor kurset hos fylkesmannen, i statens hus i Bergen.

Vi drar sammen med tog og buss, en halv times reise til Havrå.

Programmet blir slik:

08.30 Start miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

09 .10 Avreise til Havrå, tog til Arna og buss til Havrå.

10.05 Start på tunet: Sommerfugler og andre smådyr i enga -pollinering og artsmangfold. Frode Falkenberg.

10.30 Kulturlandskapet, bruksmåtene og forvaltningen på Havrå. Marit Adelsten Jensen

11.30 lunsj med samtale.

12.00 Botanikk i slåttemarken, John-Arvid Grytnes,botanisk institutt UiB.

Rutebuss/tog til Bergen etter avslutning.

Kurset er gratis, men deltakerne må dekke egen transport.