Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Turspor på Dovre - åpen dag 25.august

Forelesere, stipendiater og studenter fra flere land vil denne dagen lede en rundløype omkring Snøhetta. Det blir foredrag og feltarbeid med temaene vær, klima og geologi. Informasjoin og oppgavesett for skoleklasser er knyttet til QR-kodete websider. Dagen er en del av sommerskolen ACDC, som Bjerknessenteret arrangerer i samarbeid med universitet i USA og UK.

Tilbudet paser for geofagklasser, lærere og alle som er interessert i fagfeltet. Dagen innledes og avsluttes på DNTs nye hytte Snøheim. Programmet er blitt til i samarbeid mellom DNT, NRK, Bjerknessenteret og Skolelaboratoriet i realfag. 

Flere opplysninger på Bjerknessenterets hjemmesider.

#mce_temp_url#

Turspors egne websider, også med opplysninger om de enklete postene, finner du ved å følge QR-koden. 

Mailadresse til programmet: 

turspor@uib.no