Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
FORSKNINGSKAMPANJE

Internasjonal forskningskampanje for elever

16. mars er offisiell oppstart for forskningskampanjen Co2nnect. Kampanjen er fokuskampanje for EU-prosjektet SUPPORT som Skolelaboratoriet i realfag er partner i. Det er tatt utgangspunkt i den norske forskningskampanjen "CO2 på skoleveien" fra Forskningsdagene 2007. Elever og lærere kan registrere sitt CO2-utslipp avhengig av transportmiddel. Til slutt ber vi deltakerne om å registrere klassens synspunkter på hva som er en god idé for å bidra til å begrense såkalte klimautslipp.

Hovedinnhold

EU-prosjektet SUPPORT, som består av partnere fra 20 land, har utviklet en internasjonal internettbasert fokuskampanje som skoler over hele verden nå oppfordres til å delta i. Denne kampanjen heter: CO2nnect: CO2 on the way to school og den er en videreutvikling av «Forskningskampanjen 2007: CO2 på skoleveien» som var en nasjonal skolekampanje som ble gjennomført av 87 norske skoler med drøyt 2400 elever i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Forskningsrådet.

Kampanjepåmeldingen åpnet 15. februar og til nå er 169 skoler med 463 skoleklasser fra hele verden påmeldt: kart / deltakere.

Selve kampanjeukene (2 uker) starter 16. mars, men aktiviteten/kampanjen kan også utføres ut hele 2009 og vil ligge som et permanent tilbud framover.

Slik går skolene fram for å delta og registrere data (beskrivelse).

  • Ta opp/drøfte problematikken rundt utslipp av CO2 fra transport med elevene. Vi har utviklet en del støttemateriell for lærerne i forbindelse med gjennomføringen av et slikt prosjekt, inkludert tips når det gjelder samarbeid med andre samfunnsaktører, og aktuelle spørsmål å lufte i klasserommet under arbeidet.  http://co2nnect.org/help_sheets/
  • Skoler rapporterer skoleveidistanse og transportmiddel til skolen og svare på et enkelt spørreskjema (individuelle/anonymiserte svar fra elever og ansatte på skolen) http://co2nnect.org/what/data_entry_sheet/Nettstedet regner så ut og publiserer CO2-utslippsnivåer for skolene basert på CO2-konstanter som er utregnet for ulike kjøretøytyper sammen med ulike oversikter over transportmiddelbruk og resultater fraspørreskjemaet.
  •  Skolenes resultater kommer automatisk på nett når resultatene rapporteres og kan sammenlignes på ulike måter. Allerede nå har 512 slike rapportskjema blitt lastet opp/publisert av skoler.
  • Under prosjektarbeidet oppfordres skolene til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre samfunnsaktører for å komme opp med løsninger som kan forbedre forholdene lokalt.
  • Skolene kan så laste opp sin/sine gode klimaideer slik at disse blir tilgjengelige for alle deltakerne: http://co2nnect.org/results/?vis=climate_ideas
  • Skolene kan også laste opp bilder som er relevante i forhold til dette prosjektartbeidet: http://co2nnect.org/results/?vis=photo_gallery
  • Skolene vil også få muligheten til å laste opp en rapport over hvordan de har jobbet med dette prosjektet i sitt nærmiljø. Disse bidragene vil bli vurdert av en komite av SUPPORT-personer, og det beste prosjektet får tilbud om å presentere prosjektet sitt på klimamøtet i København i desember (COP15).
  • Det vil så være en nettbasert evalueringsseksjon som lærere oppfordres til å gå gjennom og besvare. Når de har postet denne, vil de få et SUPPORT-diplom.
  • Andre tilgjengelige ressurser på nettstedet er anbefalte lenker på mange språk ( http://co2nnect.org/links/ ), og en spørrespalte som kommer til å besvares av Prof. Schönwiese, en tysk forsker og tidligere medlem av FNs klimapanel (http://co2nnect.org/faq/ )


co2nnect.org har språkstøtte for 17 språk, og SUPPORT-partnere promoterer nå kampanjen i sine respektive land.