Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Kjemieksperiment for elevar i vidaregåande

Kjemisk institutt ved UiB inviterer elevar i vidaregåande skule til å gjennomføre eit eksperiment ved laboratoria på instituttet. Elevane får bruke dei same instrumenta som studentar og forskarar brukar i sitt arbeid.

Hovedinnhold


Tilbodet er berekna på elevar som tek Naturfag og Kjemi 2.

Det er to ulike forsøk:
1. "Bestemmelse av kobberinnhold i vannprøver

2. "Separasjon og analyse av paracetamol

Meir informasjon:
https://www.uib.no/kj/ressurser/eksperimenter-for-vgs-elever