Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Kjemieksperimenter for elever i videregående

Også i år inviterer Kjemisk institutt klasser i videregående til å gjennomføre eksperimenter med avansert utstyr. Tilbudet går til elever på studieforberedende utdanningsprogram, i fagene Naturfag og Kjemi2.

Hovedinnhold

Hver klasse får tilbud om en øvelse. Les mer på Kjemisk institutt sine sider

Påmelding via skolelab.no

 

Oversikt over tidspunkt for øvelsene:

03.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
05.11.2009
09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
09.11.2009  12:00 –  14:00 Eksperiment 1, Kobberinnhold i vannprøver
11.11.2009
09:00 –  11:00

Eksperiment 1, Kobberinnhold i vannprøver.

Kan flyttes til kl. 12 dersom det passer bedre for klassen som velger denne datoen.

12.11.2009  09:00 –  11:00

Eksperiment 1, Kobberinnhold i vannprøver.

Kan flyttes til kl. 12 dersom det passer bedre for klassen som velger denne datoen.

16.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
17.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
18.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
24.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
25.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
26.11.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
30.11.2009  09:00 –  12:00

Eksperiment 1, Kobberinnhold i vannprøver.

Kan flyttes til kl. 12 dersom det passer bedre for klassen som velger denne datoen.

01.12.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
02.12.2009  09:00 –  12:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
08.12.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
09.12.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
10.12.2009  09:00 –  11:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2
  12:00 – 14:00 Fritt valg mellom eksperiment 1 og 2

Logg deg på skolelab.no for å få en oppdatert oversikt over hvilke av disse tidspunktene som er ledige.