Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Energi for framtida - i norsk, samfunnsfag og naturfag

Hovedinnhold

"Overføringen fra vitenskap til politikk er helt sentral for at det skal kunne gjøres vedtak som fører til direkte og relevant handling. Denne overføringen skjer gjennom språk!" Kjersti Fløttum.

Vi inviterer lærere i norsk, samfunnsfag og naturfag til en dag der energi, bærekraft og klimadebatt blir belyst av fagfolk fra ulike fagområder. Kurset blir arrangert i samarbeid med Hordaland fylkeskommunes faglige arbeidsutvalg i norsk, samfunnsfag og realfag.

Før lunsj har vi fokus på energiressurser, konsekvenser av energivalg, og de politiske virkemidlene som brukes. Etter lunsj blir det spesielt fokus på prosjektet LINGCLIM som nettopp har fått støtte fra Forskningsrådet. Forskerne i prosjektet ønsker også å samarbeide med skoler for å få innblikk i elevenes refleksjoner rundt klimadebatten.

Program

09:00-09:45 Energiressurser: Hvordan gi elevene den store oversikten? Kari Lise Ellingsen, geofaglærer ved Olsvikåsen videregående skole og Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag, UiB.
09:45-10:15 Status fra klimaforskningenHelge Drange, Geofysisk institutt, UiB.
10:30-11:15 Virkemidler i klimapolitikken: Utslippsbegrensninger og støtteordninger. Endre Tvinnereim, UNI Rokkansenteret.
11:15-11:20 Klimaplan for Hordaland 2010-2020. Karen Louise Nybø, Hordaland fylkeskommune.
11:20-12:00 Lunsj
12:00-12:35 LINGCLIM-prosjektet: Språkanalyse, spørreundersøkelser og psykologiske eksperiment for å forstå mer av klimadebatten. Kjersti Fløttum, institutt for fremmedspråk og Gisela Böhm, Institutt for samfunnspsykologi, UiB.
12:35-13:00
Språklige analyser av klimadebattenTrine Dahl, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH.
13:00-13:30
Kaffepause
13:30-14:00
Samfunnsfaglige metoder i LINGCLIM, Medborgerpanelet. Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for sammenliknende politikk
14:00-15:00 Elevenes arbeid i de ulike fagene. Ressurser til bruk i klasserommet, og samarbeid mellom elever og forskerene. Frede Thorsheim og Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag, UiB.

Påmelding via skolelab.no eller på e-post til post@skolelab.uib.no