Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, UiB og skoler

Feltkurs 'Livet i havet'

Kurset er en samling for skoler som deltar i samarbeidet mellom skoler langs kysten og Havforskningsinstituttet. Skolelaboratoriet tar del i samarbeidet, og arrangerer kurset. Feltkurset blir holdt på Marinbiologisk stasjon på Espegrend i Bergen

Lærere undersøker en fjærebiotop i Haakonshella i Bergen
Overvåkning av artsmangfold i fjæresonen er en stor oppgave
Foto/ill.:
FT

 

 Program: 

08.30. Åpning. Om oppdraget og skolenes arbeid. Jan Erik Stiansen, Havforskningsinstituttet

09.00 Feltmetodikk. Frede Thorsheim, UiB

09.15 Om arter og grupper i fjæresonen. Taksonomi, artslister, målart. Anders Jelmert, Havforskningsinstituttet

10.00 Feltarbeid

12.00 Lunsj på Marinbiologisk stasjon

12.40 Artsbestemming, gruppering. Lab.arbeid på stasjonen

14.00 Registrering av funn på Miljølære. Frede Thorsheim

15.00 Oppsummering, videre avtaler, avslutning