Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fremmede arter

Biomangfolddagen 2014

22. mai markeres Biomangfolddagen i Bergen. I år fokuserer vi på fremmede arter, og håper at både skoler og privatpersoner vil være med på kartleggingen: Ta bilder av plantene og registrer funnet på miljølære.no.

Bulkemispel er en av de svartelistede, fremmede artene i Bergen
Foto/ill.:
Sara Skouen

Hovedinnhold

Det er 76 svartelistede arter i Bergen, de fleste er fremmede planter. Vi ønsker spesielt å konsentrere årets jakt om seks utvalgte planter:

- Parkslirekne

- Platanlønn

- Kjempespringfrø

- Kjempebjørnekjeks

- Bulkemispel

- Pilemispel

På biomangfolddagen 22. mai, kan skoler også få med seg en "assistent" i jakten på plantene. Folk fra Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Botanisk forening stiller opp for å være med elevene ut. Skoler som ønsker å ha med seg en assistent, melder seg på arrangementet via skolelab.no.

Både før og etter 22. mai er alle velkomne til å ta bilder og registrere sine funn på miljølære.no/fremmedarter. De innsendte bildene vil bli gjennomgått, og registreringene blir overført til Artsdatabankens kart for artsutbredelse.