Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

For de som går på kurs dette skoleåret

Naturfag 2 videreutdanning 2015 - 2016

Kurset har 6 todagers samlinger, fordelt med tre om høsten og tre om våren. Det er eksamen hvert semester. Samlingene blir arrangert i samarbeid med 5 institutt ved UiB, slik at hver samling har sitt fagfokus. Det er lagt vekt på emner som er relevante for undervisning på trinn 8.-11

Neste
Lærere på feltkurs i arboretet ser på rødlistete plantearter
Feltarbeid er en naturlig del av et naturfagkurs. Undervisningsleder i Arboretet og botanisk hage, Bjørn Moe, forklarer og viser rødlistearter i samlingen, på Naturfag1-kurset i 2014
Foto:
Frede Thorsheim
1/2
Lærere på kurs setter sammen genetikk-spill
Undervisningsmetodikk og fag går sammen på kursdagene. Deltakerne setter sammen 'arvespillet', etter foredrag om evolusjon og genetikk
Foto:
Frede Thorsheim
2/2
Tilbake

To muduler

Naturfag 2 består av to moduler, som hver gir 15 studiepoeng. Modul 1 går i høstsemeseteret, og avsluttes med eksamen i desember. Modul 2 går i vårsemesteret med eksamen i mai. Tema for samlingene er i det vesetlige hentet fra læreplanen i naturfag i videregående skole, men kurset er like godt egnet for lærere på ungdomstrinnet.

Samlinger 

Samlingene blir arrangert i samarbeid mellom Skolelaboratoriet i realfag og disse insitutttene:

- Geofysisk institutt
- Institutt for biologi
- Kjemisk institutt
- Institutt for fysikk og teknologi
- Molekylærbiologisk institutt

 

Dato

Tema

 

2.-3.september 2015

Naturfag for bærekraftig utvikling.

Program

14.-15. oktober 2015

Feltkurs på biologisk stasjon, Espegrend.

Program

18.-19. november 2015

Molekylærbiologi.

Program

13.-14. januar 2016

Klima og verdensrom.

Program

16.-17. mars 2016

Energi

 

27.-28. april 2016

Kjemi

 

 

Oppgaver og eksamen

Mellom samlingene arbeider studentene i grupper. Hvert semester leveres tre oppgaver. Det er muntlig eksamen i de samme gruppene, eksamen i første modul blir 9. og 10. desember 2015 og eksamen i andre modul blir i mai 2016.

Kurset er en del av Naturfag videreutdanning ved UiB.