Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Skolelaboratoriet tilbyr både Naturfag 1 og Naturfag 2 fra høsten 2015

To videreutdanningskurs med 30 studiepoeng hver i skoleåret 2015-2016

Kursene er laget for lærere i ungdomsskole og 1.klasse i videregående skole. Innholdet er faglig forankret i forskning og undervisning ved UiB, og tematisk i læreplanen for trinn 8-11. Naturfag 1 og 2 er parallelle, slik at det er mulig å ta bare ett, eller begge kursene i den rekkefølge man ønsker.

Lærere på kurs studerer vegg med pollenanalyseskjema
Naturfagkursene blir til i samarbeid med store deler av Universitetet. Her prøver lærerne et naturfaglig undervisningsprogram ved Universitetsmuseet i Bergen
Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Videreutdanningen er del av Utdanningsdirektoratets program 'Kompetanse for kvalitet'. Søknad og opptak skjer via programmets nettsider. 

For mer informasjon, se nettsidene for Naturfag videreutdanning, eller sidene for årets kurs.

Ta kontakt med skolelaboratoriet for mer informasjon: 

telefon 55582259 eller epost naturfag@skoielab.uib.no