Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Kursrekke i Stavanger juni-november 2015

Nøkler til naturfag i Rogaland 2015

Nøkler til naturfag er en kursrekke med tre kursdager. Kursene er metodiske og praktiske, og inviterer til aktiv undervisning på egen skole mellom kursdagene. Temaene er tverrfaglige, med særlig vekt på naturfag og norsk. Begrepsoppbygging er et sentralt element.

Lærere utfører kjemiøving på kurs
De første kursdagene bruker enheter med kjemi
Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Etterutdanningen er en del av en nasjonal dugnad koordinert av Naturfagsenteret. Kursene er basert på programmet ’Forskerføtter og leserøtter’, med stor vekt på utforskende aktiviteter integrert med grunnleggende ferdigheter. Skoler som er med gjennomfører et systematisk oppbygd undervisningsprogram. Mer informasjon finner du på Naturfagsenteret sine sider Nøkler til naturfag.

Innhold
Undervisninga er tverrfaglig. Hovedvekten er på norsk og naturfag, men flere fag og alle grunnleggende ferdigheitar er med. Programmet lærerne skal gjennomføre er ganske nøye fastlagt, og detaljert beskrevet. Rettledninger ligger på nettet. Kursdagane blir praktiske, med fokus på gjennomføring av undervisningsprogrammet. I starten blir det instruksjon og øving, etter hvert mer diskusjon, erfaringsdeling og introduksjon av nye programområder. 

Organisering
I løpet av et semester gjennomfører lærarane på trinnet 20 timer undervisning, støttet av tre kursdager. Det blir også tilbod om en nettverkssamling per semester for de som har gjennomført etterutdanningen.

Utstyrskasse
Skoler som deltar må påregne utgifter til materiell. Det er utviklet en utstyrsliste for de som ønsker å kjøpe materiellet selv, eller skolen kan kjøpe en ferdig boks fra Naturfagsenteret som koster kr. 2.000.

Kurset vil holde til på Norsk oljemuseum i Stavanger. Kursdatoer:

12.10 - Kursdag 1
30.11 - kursdag 2
15.02 - kursdag 3

 

Påmelding på skolelab.no