Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Tre kursdagar med metodikk frå 'Forskerføtter og lesrøtter'

Nøkler til naturfag i Fjell våren 2016

Kursrekka gir kjennskap til metodikken i programmet 'Forskerføtter og leserøtter'. Nøklar til naturfag på Vestlandet er eit samarbeid mellom HiB, UiB og Naturfagsenteret.

Lærere på kurs blander kjemikalier i måleglass
De to første kursdagene har kjemi som hovedtema.
Foto:
Frede Thorsheim

Om kurset

Etterutdanninga er ein del av en nasjonal dugnad koordinert av Naturfagsenteret. Kursa er baserte på programmet ’Forskerføtter og leserøtter’, med stor vekt på utforskande aktivitetar integrert med grunnleggande ferdigheter. Skular som er med, gjennomfører eit systematisk oppbygd undervisningsprogram. Meir informasjon finn du på Naturfagsenteret sine sider Nøkler til naturfag.

Innhold
Undervisninga er tverrfagleg. Hovudvekta er på norsk og naturfag, men fleire fag og alle grunnleggande ferdigheitar er med. Programmet lærarane skal gjennomføre er ganske nøye fastlagt, og detaljert beskrive. Rettleiingar ligg på nettet. Kursdagane blir praktiske, med fokus på gjennomføring av undervisningsprogrammet. I starten blir det instruksjon og øving, etter kvart meir diskusjon, erfaringsdeling og introduksjon av nye programområde. 

Organisering
I løpet av eit semester gjennomfører lærarane på trinnet 20 timer undervisning, støtta av tre kursdagar. Det blir også tilbod om ei nettverkssamling per semester for dei som har gjennomført etterutdanninga.

Utstyrskasse
Skular som deltek må pårekne utgifter til materiell. Det er utvikla ei utstyrsliste for dei som ønskjer å kjøpe materiellet sjølv, eller skulen kan kjøpe ein ferdig boks frå Naturfagsenteret som koster kr. 2.000.

Vi held kurset på Knappskog skule i Fjell

Kursdagane blir: 

Kursdag 1 - 29.februar

kursdag 2 - 11.april

kursdag 3 - 02.juni

Påmelding på skolelab.no