Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Tre kursdager med metodikk fra 'Forskerføtter og leserøtter'

Nøkler til naturfag, Bergen våren 2016

Nøkler til naturfag er en rekke med 3 kursdager, basert på metodikken i 'Forskerføtter og leserøtter. Kursrekken er utviklet av Naturfagsenteret. Det er lagt opp til utprøving av undervisningen på egen skole mellom kursdagene. Skoler som deltar må påregne utgifter på kr 2000 til materiell.

Lærere på kurs kobler elektriske kretser
De to første kursdagene er kjemi tema, på tredje kursdag er det mye elektrisitiet og fysikk. Foto fra tredje kursdag på Stord 2015

Om kurset

Etterutdanningen er en del av en nasjonal dugnad koordinert av Naturfagsenteret. Kursene er basert på programmet ’Forskerføtter og leserøtter’, med stor vekt på utforskende aktiviteter integrert med grunnleggende ferdigheter. Skoler som er med gjennomfører et systematisk oppbygd undervisningsprogram. Mer informasjon finner du på Naturfagsenteret sine sider Nøkler til naturfag.

Innhold
Undervisninga er tverrfaglig. Hovedvekten er på norsk og naturfag, men flere fag og alle grunnleggende ferdigheitar er med. Programmet lærerne skal gjennomføre er ganske nøye fastlagt, og detaljert beskrevet. Rettledninger ligger på nettet. Kursdagane blir praktiske, med fokus på gjennomføring av undervisningsprogrammet. I starten blir det instruksjon og øving, etter hvert mer diskusjon, erfaringsdeling og introduksjon av nye programområder. 

Organisering
I løpet av et semester gjennomfører lærerne på trinnet 20 timer undervisning, støttet av tre kursdager. Det blir også tilbud om en nettverkssamling per semester for de som har gjennomført etterutdanningen.

Utstyrskasse
Skoler som deltar må påregne utgifter til materiell. Det er utviklet en utstyrsliste for de som ønsker å kjøpe materiellet selv, eller skolen kan kjøpe en ferdig boks fra Naturfagsenteret, den koster kr. 2.000.

Kurset vil gå disse datoane: 

18.01 - 14.03 - 09.02

Første kursdag blir holdt på Høgskolen i Bergen, på Kronstad. Senere kursdager kan bli lagt til forskerrom på en skole, etter avtale.

Påmelding på skolelab.no