Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

3 kursdager med metodikk frå 'Forskerføtter og leserøtter'

Nøkler til naturfag i Sogn våren 2016

Kursrekka gir kjennskap til metodikken i programmet 'Forskerføtter og leserøtter'. Nøklar til naturfag på Vestlandet er eit samarbeid mellom HiB, UiB og Naturfagsenteret. Kurset i Sogn er laga i samarbeid med nettverka i Indre Sogn.

Lærere på kurs, undersøker kjemiske stoffer
Kursa legg vekt på begrepsoppbygging, undersøkjingar og observasjon, med mykje praktisk og klasseromsretta arbeid. Foto frå kurs i Bergen 2013
Foto:
FT

Om kurset

Etterutdanninga er ein del av en nasjonal dugnad koordinert av Naturfagsenteret. Kursa er baserte på programmet ’Forskerføtter og leserøtter’, med stor vekt på utforskande aktivitetar integrert med grunnleggande ferdigheter. Skular som er med, gjennomfører eit systematisk oppbygd undervisningsprogram. Meir informasjon finn du på Naturfagsenteret sine sider Nøkler til naturfag.

Innhold
Undervisninga er tverrfagleg. Hovudvekta er på norsk og naturfag, men fleire fag og alle grunnleggande ferdigheitar er med. Programmet lærarane skal gjennomføre er ganske nøye fastlagt, og detaljert beskrive. Rettleiingar ligg på nettet. Kursdagane blir praktiske, med fokus på gjennomføring av undervisningsprogrammet. I starten blir det instruksjon og øving, etter kvart meir diskusjon, erfaringsdeling og introduksjon av nye programområde. 

Organisering
I løpet av eit semester gjennomfører lærarane på trinnet 20 timer undervisning, støtta av tre kursdagar. Det blir også tilbod om ei nettverkssamling per semester for dei som har gjennomført etterutdanninga.

Utstyrskasse
Skular som deltek må pårekne utgifter til materiell. Det er utvikla ei utstyrsliste for dei som ønskjer å kjøpe materiellet sjølv, eller skulen kan kjøpe ein ferdig boks frå Naturfagsenteret som koster kr. 2.000.

Vi held kurset på Aurland barne- og ungdomsskule.

Kursdagane blir: 

Kursdag 1 - 4.januar

kursdag 2 - 3.mars

kursdag 3 - 8.april

Påmelding på skolelab.no