Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tre kursdager med metodikk fra 'Forskerføtter og leserøtter'

Nøkler til naturfag i Florø

Nøkler til naturfag består av tre kursdager, med et utviklingsarbeid på egen skole mellom dagene.UiB og HiB arrangerer kurset, i samarbeid med Naturfagsenteret og Florø kommune. Første kursdag er 13.april. Kursdag 2 blir 21.september, tredje 26.oktober. Alle kursene blir holdt på Florø barneskule.

Lærere på kurs kobler elektriske kretser
Nøkler til naturfag-kursene inneholder mange elementer, også kobling av elektriske kretser. Foto fra kurs på Stord
Foto/ill.:
FT

Hovedinnhold

Om kurset

Etterutdanningen er en del av en nasjonal dugnad koordinert av Naturfagsenteret. Kursene er basert på programmet ’Forskerføtter og leserøtter’, med stor vekt på utforskende aktiviteter integrert med grunnleggende ferdigheter. Skoler som er med gjennomfører et systematisk oppbygd undervisningsprogram. Mer informasjon finner du på Naturfagsenteret sine sider Nøkler til naturfag.

Innhold
Undervisninga er tverrfaglig. Hovedvekten er på norsk og naturfag, men flere fag og alle grunnleggende ferdigheitar er med. Programmet lærerne skal gjennomføre er ganske nøye fastlagt, og detaljert beskrevet. Rettledninger ligger på nettet. Kursdagane blir praktiske, med fokus på gjennomføring av undervisningsprogrammet. I starten blir det instruksjon og øving, etter hvert mer diskusjon, erfaringsdeling og introduksjon av nye programområder. 

Program

Det blir lagt ut en programside for hver kursdag, se lenke under

Påmelding
Påmelding er avsluttet