Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Kursdagen 'kjemiske endringer' er første av tre kursdager

Nøkler til naturfag i Florø, første kursdag.

Skolene som deltar får med en boks med utstyr til gjennomføring av forsøkene. Det er lagt opp til 10 timer undervisning før neste kursdag. Undervisningene er støttet av en detaljert nettside, der alt skriftlig materiell og faglig bakgrunn er samlet.

Program kursdag 1:

Program

09.00 - Velkommen, orientering om kursdagen. Frede Thorsheim, UiB

09.20 - Om Forskerføtter og Leserøtter, metodikk og einingar

10.00 -  Pause

10.10 - Gjennomgang av eininga 'Kjemiske endringar'. Kari Sælemyr, HiB

11.30 - Lunsj

Kurshaldar serverer lett lunsj

12.00 - Kjemi - stoff og reaksjonar. KS

--         Om programma i Forskerføtter og Leserøtter. Dei 10 øktane i utforsking 1.

15.00  Materiellet, boksar med utstyr. Om arbeidet på skulen fram til neste kursdag

15.30 Slutt