Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Nyhetsarkiv for Skolelaboratoriet i realfag

23 skular deltek i Den naturlige skolesekken dette året.
Tradisjonen tro inviterer Hordaland fylkeskommune sitt fagnettverk for realfag til kurs på planleggingsdagen 8. november. I år kan du velge mellom seks realfagskurs.
15 skular frå Vestlandet er med i Den naturlige skolesekken dette skuleåret.
Klimaforsker Kerim Nisancioglu bruker egne erfaringer fra Grønlandsisen og samarbeider med ismusiker for å fortelle barn om klimaendringer.
Nøkler til naturfag består av tre kursdager, med et utviklingsarbeid på egen skole mellom dagene.UiB og HiB arrangerer kurset, i samarbeid med Naturfagsenteret og Florø kommune. Første kursdag er 13.april. Kursdag 2 blir 21.september, tredje 26.oktober. Alle kursene blir holdt på Florø barneskule.
Kurset har tre kursdagar. Mellom kursdagane blir deltakarane oppmoda om å prøve ut metodikken, som er grundig støtta av nettsider. Nøklar til naturfag passar like godt for norsklærarar som for naturfaglærarar.
Nøkler til naturfag er en kursrekke med tre kursdager. Kursene er metodiske og praktiske, og inviterer til aktiv undervisning på egen skole mellom kursdagene. Temaene er tverrfaglige, med særlig vekt på naturfag og norsk. Begrepsoppbygging er et sentralt element.
Nøkler til naturfag er en rekke med 3 kursdager, basert på metodikken i 'Forskerføtter og leserøtter. Kursrekken er utviklet av Naturfagsenteret. Det er lagt opp til utprøving av undervisningen på egen skole mellom kursdagene. Skoler som deltar må påregne utgifter på kr 2000 til materiell.
Nøkler til naturfag er et program med tre kursdager, med utprøving av undervisning mellom dagane. Naturfagsenteret har utvikla kursrekken, som går over heile landet i tre år. På Vestlandet samarbeidar Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen om å tilby kursa.
Kursene er laget for lærere i ungdomsskole og 1.klasse i videregående skole. Innholdet er faglig forankret i forskning og undervisning ved UiB, og tematisk i læreplanen for trinn 8-11. Naturfag 1 og 2 er parallelle, slik at det er mulig å ta bare ett, eller begge kursene i den rekkefølge man ønsker.
Kurset er en samling for skoler som deltar i samarbeidet mellom skoler langs kysten og Havforskningsinstituttet. Skolelaboratoriet tar del i samarbeidet, og arrangerer kurset. Feltkurset blir holdt på Marinbiologisk stasjon på Espegrend i Bergen
Universitetet i Bergen inviterer elever i videregående skole til fagdag 6. mars. Alle instituttene på realfag stiller med arrangementer, i tillegg er det også fagdager for språk og samfunnsfag.
Kjemisk institutt inviterer klasser i videregående til å gjennomføre eksperimenter med avansert utstyr.
Forelesere, stipendiater og studenter fra flere land vil denne dagen lede en rundløype omkring Snøhetta. Det blir foredrag og feltarbeid med temaene vær, klima og geologi. Informasjoin og oppgavesett for skoleklasser er knyttet til QR-kodete websider. Dagen er en del av sommerskolen ACDC, som Bjerknessenteret arrangerer i samarbeid med universitet i USA og UK.
Kjemisk institutt inviterer klasser i videregående til å gjennomføre eksperimenter med avansert utstyr.
Kjetil Våge ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret er på tokt i området mellom Island og Grønland. Ekspedisjonen følger en nyoppdaget havstrøm med betydning for klimaet. I fjor var forskerne ute med et amerikansk fartøy for å legge ut en rekke bøyer med instrumenter. I år blir bøyene tatt opp, og strømmen skal følges helt opp til iskanten. Skipet i år er derfor en britisk isbryter, som kan... Les mer
I forbindelse med det internasjonale kjemiåret inviterer Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen Kjemi1- og Kjemi2- elever til et heldagsseminar hvor de vil få smakebiter fra diverse fagområder innen kjemien.

Sider