Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Nyhetsarkiv for Skolelaboratoriet i realfag

Havråtunet er et av landets mest spesielle gardstun, både botanisk, historisk og i verneperspektiv. Kurset fokuserer på forvaltning, flora og fauna i dette rike naturmiljøet. Kurset er gratis, og går over en hel dag 7.juni 2011.
Naturfag for lærere, skoleåret 2012-2013 Kurset følger Kunnskapsløftet, med tema fra planens hovedområder. Utdanningen går over et år, og gir 15 studiepoeng.
Suksessen fra i fjor forsetter, og utvides nå til å inkludere fysikk på videreågende. Både ungdomsskoler videregående skoler kan få besøk av fysikkstudentene som viser eksperimenter og deretter lar elevene prøve selv.
Kjemisk institutt ved UiB inviterer elevar i vidaregåande skule til å gjennomføre eit eksperiment ved laboratoria på instituttet. Elevane får bruke dei same instrumenta som studentar og forskarar brukar i sitt arbeid.
Ungdomsskoler og 1. klasse på videregående skole kan få besøk av ekte fysikkstudenter som viser fysikkeksperimenter og deretter lar elevene prøve selv.
Elever blir oppfordret til å sende inn vulkansk aske til Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.
Ungdomsskoler og 1. klasse på videregående skole kan få besøk av ekte fysikkstudenter som viser fysikkeksperimenter og deretter lar elevene prøve selv.
Også i år inviterer Kjemisk institutt klasser i videregående til å gjennomføre eksperimenter med avansert utstyr. Tilbudet går til elever på studieforberedende utdanningsprogram, i fagene Naturfag og Kjemi2.
16. mars er offisiell oppstart for forskningskampanjen Co2nnect. Kampanjen er fokuskampanje for EU-prosjektet SUPPORT som Skolelaboratoriet i realfag er partner i. Det er tatt utgangspunkt i den norske forskningskampanjen "CO2 på skoleveien" fra Forskningsdagene 2007. Elever og lærere kan registrere sitt CO2-utslipp avhengig av transportmiddel. Til slutt ber vi deltakerne om å... Les mer

Sider