Hjem
SLATE
profesjonell utvikling

Å forske på egen praksis

Cecilie Johanne Slokvik Hansen, Ingunn Johanne Ness og Kjetil Egelandsdal fra SLATE er med på prosjektet «Desentralisert kompetanseutvikling».

Knappskog skule

Prosjektet er et samarbeid mellom Knappskog skole, SLATE, UiB og Høgskolen på Vestlandet som begynte aug. 2018. Samarbeidet fokuserer på kompetanseheving for alle lærerne. I samarbeid med forskere i SLATE, vil lærerne foreta forsking på sin egen praksis. Les mer.