Hjem

Sosiologisk institutt

Sosiologisk Institutt

Velkommen til sosiologisk institutt!

Vi nærmer oss slutten på høstsemesteret, og denne uken er timeplaner, eksamensdatoer og litteraturlister publisert på nett. Det åpnes for registrering i studentweb 10.desember.

På den enkelte emneside finner du timeplan, eksamensdato og litteraturliste. Husk å velge riktig semester til høyre på siden. Emner finner du ved å søke opp emnekoden eller ved å bruke denne emnesiden.

Dersom du ønsker å ta valgemner i sosiologi til våren finner du oversikt over hvilke emner vi tilbyr her.

 

Spørsmål kan sendes til e-post: studieveileder@sos.uib.no

 

 

emner
Studenter

Valgemner våren 2019

Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom vårsemesteret 2019.

Nyhet
Finansiering

Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

Professor Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt har deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg som har hatt som oppdrag å komme med forslag om finansiering av livsopphold for voksen i grunn- og videregående opplæring.

Nyhet
policyprofesjonelle grupper

Policyprofesjonelle i Norge

Tidligere masterstudent, Gabriel Steinsbekk, har publisert en artikkel i NST. Artikkelen er basert på masteroppgaven han leverte i fjor.

Undervisning våren 2019
Seminarundervising

Vil du bli seminarleder?

Har du lyst til være undervisningsassistent ved Sosiologisk Institutt neste semester? Vi tar nå imot søknader.

Seminarleiare søkast
Undervisning

Bli seminarleiar på MET 102 - Samfunnsvitenskapleg metode

Lyst til å jobbe med metodeundervising? Seminarleiare for våren 2019 søkast.

Illustrasjon

Hva jobber en ferdigutdannet sosiolog med?

Ferdig utdannede sosiologer har mange interessant jobber. Vi finner våre kandidater i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Les mer om noen av våre kandidater og hvordan de ser på overgangen fra studie til arbeidsliv.

Sosiologer i arbeidslivet