Hjem
Sosiologisk institutt

Masterstudent: Lisa Maria Breistein Sølvberg

Lisa Maria Breistein Sølvberg har utdanningen sin i sosiologi fra UiB, og går sitt siste semester på masterprogrammet i sosiologi.

Hovedinnhold

Livet som masterstudent innebærer mer frihet og mer ansvar. I tillegg er arbeidsmengden større enn på bachelor, og det er viktig å komme inn i gode rutiner fra starten av.

Kvar tok du bachelorgrada di?
Ved UiB og UC Berkeley.

Kvifor valde du ein mastergrad i sosiologi?
For å forstå mer av strukturene som former samfunnet, og for å kunne fordype meg i den kulturelle klasseanalysen. I tillegg ønsker jeg å arbeide med forskning i framtiden, og de fleste aktuelle arbeidsgivere vil da kreve at en har en mastergrad.

Korleis har overgangen frå bachelor til master vore?
Livet som masterstudent innebærer mer frihet og mer ansvar. I tillegg er arbeidsmengden større enn på bachelor, og det er viktig å komme inn i gode rutiner fra starten av. Samtidig får en tettere kontakt med de ansatte på instituttet, og terskelen blir lavere for å spørre om innspill og faglige råd. Det er også veldig godt å ha fast lesesalsplass, og å være del av et masterkull.

Kva er den viktigaste kompetansen du utviklar som masterstudent i sosiologi?
Å gjennomføre et prosjekt fra startfase til ferdig produkt. Dette innebærer å utvikle en faglig fundert idé, vurdere og revurdere valg gjennom hele prosessen, ta hensyn til både praktiske og etiske utfordringer, forholde deg til en tidsramme, og jobbe jevnt og trutt med det som (forhåpentligvis) resulterer i 32.000 faglig solide og velskrevne ord.

Kva skal du skrive/ skrive du masteroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?
Gjennom masterprosjektet har jeg som mål å kaste lys over hvordan kulturelle klasseskiller gir seg uttrykk i vårt tilsynelatende mest individuelle - kroppen. Gjennom ti dybdeintervjuer med personer fra den økonomiske eliten og kultureliten utforsker jeg hvordan de trekker symbolske grenser for å forstå og vurdere seg selv og andre i tilknytning til tre tematikker: kropp, ernæring og fysisk aktivitet. Slik utforsker jeg et understudert aspekt ved den kulturelle klasseanalysen generelt, og ved klasse, kropp og helse spesielt.

Har du tips til ferske masterstudentar?
Tenk på masteroppgaven som en heltidsjobb. Kom i gang allerede første semester av masteren med å utvikle en idé, og bruk essayet i valgfaget til å skrive om den tematikken du interesserer deg for. I tillegg kan det være lurt å rådføre seg med de ansatte på instituttet innenfor ditt fagfelt, og forhøre deg om faglige tomrom som kan utforskes. Slik kan du lese deg opp på aktuell litteratur, få oversikt over det faglige feltet du vil skrive deg inn i, og spare en del tid når du går i gang med selve masteroppgaven.

Har du vore på utveksling eller feltopphold? Korleis var det? Kva lærte du?
Jeg studerte to semester ved UC Berkeley. Her får du lære sosiologi fra flere anerkjente sosiologer, og du opplever et studiemiljø på et av USAs topp rangerte offentlige universiteter. I tillegg bor du kun en kjapp togtur fra USAs kanskje mest spennende by, San Francisco. Anbefales!

Kva tenkjer du å gjere etter masteren?
Jeg ønsker å fortsette med forskning på den kulturelle klasseanalysen, og vil mellom annet søke på stipendiatstilling ved instituttet.