Hjem
Sosiologisk institutt
Åpent seminar

Arthur Stinchcombes bidrag til sosiologien og samfunnsvitenskapene

Blant mottakerne av æresdoktorgraden ved Universitetet i Bergen 5. mai 2017 er sosiologen Arthur L. Stinchcombe. Vi ønsker velkommen til åpent seminar den 4. mai for å hedre hans bidrag til sosiologien og samfunnvitenskapene.

Hovedinnhold

Blant mottakerne av æresdoktorgraden ved Universitetet i Bergen 5. mai 2017 er sosiologen Arthur L. Stinchcombe. Stinchcombe selv kan ikke være til stede ved seremonien i Bergen, men Gudmund Hernes vil på hans vegne ta imot æresdoktor-ring og diplom.

Foruten å ha hatt sitt faglige virke ved flere av de fremste universitetene i USA var Art Stinchcombe en betydelig bidragsyter til sosiologiens og samfunnsvitenskapenes utvikling også i Bergen. Noen av dem som kunne nyte godt av hans nærvær i Bergen i den tidlige fasen da «Bergenssosiologien» ble formet, hedrer ham ved et seminar der noen av hans bidrag blir drøftet.

Program

  • Velkomst ved dekan Knut Helland, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Gudmund Hernes: Innledning og oversikt over Art Stinchcombes bidrag til samfunnsvitenskapene.
  • Knud Knudsen, om artikkelen «Environment: The cumulation of effect is yet to be under­stood», Har­vard Educational Review, 1969.
  • Arne Selvik, om artikkelen «University administration of research space and teaching loads. Mana­gers who do not know what their workers are doing», kap. 9 i Information and Admini­stration (1990).
  • Jan Erik Karlsen, om artikkelen «Bureaucratic and craft administration of production: A com­parative study».  Administrative Science Quarterly, 1959.
  • Tom Colbjørnsen, om boka Creating efficient industrial administration (1974), blant annet med vekt på hvordan Stinchcombe bruker Max Weber.
  • Gunn Birkelund, om boka Constructing social theories (1987).
  • Sigmund Grønmo: Oppsummering og systematisering.

 

Moderator vil være Ørjar Øyen og seminaret holdes på engelsk.

Serminaret er åpent for alle interesserte.