Hjem
Sosiologisk institutt

Velferd, ulikhet og livsløp

Velferd, ulikhet og livsløp dekker et bredt interessefelt og er representert gjennom en rekke undervisningsemner ved Sosiologisk institutt. Velferd, ulikhet og livsløp har vært hovedområder for forskningen ved instituttet gjennom hele instituttets historie.

Neste
Karen Christensen og Kari Wærness ved Sosiologisk institutt kommenterer AP-byrådet sine kutt i eldreomsporgen i en kommentar i BT.
Foto/ill.:
Fred Ivar Utsi KLEMETSEN
1/3
Karen Christensen, Lise Isaksen og Mariya Bikova representerte Sosiologisk institutt på en internasjonal workshop om velferdsstat, familie- og arbeidsliv i Madrid.
Foto/ill.:
Tom Gundersen
2/3
osiologforeningen avdeling Vestlandet inviterte i samarbeid med Sosiologisk institutt til det første av en rekke arrangement i serien "Sosiologisk myteknusing"!
Foto/ill.:
Marielle Bjerke
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Forskningen er nært knyttet til gruppens generelle sosiologiske interesse for sosial ulikhet i forhold til kjønn, klasse, etnisitet, og mer spesifikt de velferdsmessige endringene i sosiale, økonomiske og politiske institusjoner i samfunnet. Grunnleggende premisser for mye av forskningen har vært at velferd og ulikhet må studeres og forstås i relasjon til utviklingen i arbeidsmarkedet, familien og det sivile samfunnet, og at individers livsløp og velferd må forstås prosessuelt innenfor rammene av historisk tid og ulike samfunnsforhold. 

I forskning på velferd inngår familieetablering og praksiser, helse, eldreomsorg, funksjonshemming, nordisk velferdspolitikk, medborgerskap og brukermedvirkning. Innen ulikhet er det marginalisering, migrasjon, arbeidsløshet, kjønn, klasse og eksklusjonsmekanismer. Forskning på livsløp innebærer unges livsløpsmønstre og forholdet mellom generasjoner.