Hjem
Sosiologisk institutt
Nytt prosjekt om fritt skolevalg i Europa

Admission Impossible? School Choice in European Cities

Prosjektet «Admission Impossible? School Choice in European Cities» mottok 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd etter vårens søknadsrunde. Sosiologisk institutt utlyser i disse dager et PhD stipendiat samt en forskerstilling knyttet til prosjektet.

Bilde av sosiologisk institutt
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet har en nyskapende tilnærming til fritt skolevalg i Europa og består av tre integrerte prosjekter. Det første prosjektet er en kvalitativ inter- og intranasjonal studie av skolevalgspolitikk i fjorten byer i henholdsvis Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike og England. I det andre prosjektet benyttes en kombinasjon av surveydata, dybdeintervjuer og fokusgrupper med foreldre av ulik sosioøkonomisk bakgrunn for å undersøke preferanser og erfaringer med fritt skolevalg i Norge. Det tredje prosjektet er en kvantitativ registerdatabasert studie av kausale effekter av fritt skolevalg i videregående skoler på utfall knyttet til akademiske prestasjoner, etnisk segregering og segregering basert på sosioøkonomisk bakgrunn i Norge.