Hjem
Sosiologisk institutt
Gjesteforelesning

Engasjement og aktivisme i forskningen. Hva med objektivitet og verdifrihet?

Velkommen til gjesteforelesning om aktivisme og objektivitet i forskningen ved professor emeritus Heine Andersen, Københavns universitet

Studenter okkuperer studenthus i Finland
Studenter ved Universitetet i Helsinki okkuperer et av studenthusene i 1968
Foto/ill.:
Public Domain / Wikimedia Commons

Hovedinnhold

De siste årene har man i en rekke land, inkludert Danmark, hatt en fremvekst av debatter om forskningens rolle i forhold til politikk og offentligt engasjement.

Eksempler er forskning om klima, miljø, rasisme, etnisitet, migrasjon, religion, kjønn og lignende. Forskere anklages på den ene side for politisering, aktivisme, pseudovitenskap og identitetspolitikk. På den anden siden er det også press for større engasjement i forskning som kan bidra til å løse samfunnsutfordringene. Kan det – og skal det - forenes med klassiske idealer om objektivitet, verdifrihet og universalisme?

Forelesningen forsøker å forstå og karakterisere disse tendensene ut fra klassiske og nyere vitenskapsteoretiske og videnskapssosiologiske posisjoner og undersøkelser.

Forelesningen er åpen for alle interesserte. Velkommen!

Heine Andersen er professor emeritus ved Sociologisk Institut ved Københavns universitet. Hans primære forskningsinteresser er vitenskap  i det moderne samfunnet, forskning og forskere, sosiologisk teori, moralfilosofi og vitenskapsteori.