Hjem
Sosiologisk institutt

IMER/UiB

IMER/UiB (Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner ved Universitetet i Bergen) er en flerfaglig forskningsenhet som ledes av postdoktor Susanne Bygnes, Sosiologisk institutt. IMER/UiB er også ansvarlige for www.migrasjonsforskning.no, en nasjonal dataressurs for forskning på migrasjon og etniske relasjoner.