Hjem
Sosiologisk institutt
Holbergprisen 2011 - Symposium

Sivilsamfunn og velferdsstaten - fiender eller allierte?

Holbergprisvinner Jürgen Kocka møter professorer fra blant annet Harvard og Université de Genève på Studentsenteret i juni.

Hovedinnhold

Den 8. juni deles Holbergprisen ut til historikeren Jürgen Kocka i Håkonshallen i Bergen. Da har den tyske professoren allerede lagt bak seg et omfattende program i Bergen.

Internasjonalt symposium

Det er tradisjon for at Holbergprisen arrangerer et faglig symposium med internasjonale forskere. I år skal sivilsamfunnet og velferdsstaten diskuteres under tittelen ”Civil Society and the Welfare State: Competitors or Allies?”.

Deltakerne er Theda Skocpol, professor i sosiologi ved Harvard University; Christoph Conrad, professor i historie ved Université de Genève; Per Selle, professor i sammenlignende politikk ved UiB; Simone Lässig, professor i historie og direktør for Georg Eckert Institute, Berlin; og Stein Kuhnle, professor i sammenlignende politikk ved UiB.

Symposiet er åpent for alle, og finner sted i Egget i Studentsenteret klokken 09.00-12.30.

Festspill og fest

Det blir også anledning til å møte holbergprisvinneren under Festspillene i Bergen. Senere på ettermiddagen den 7. juni er temaet ”Forskning møter kunst” når Kocka møter til samtale i Logen Teater.

Selve prisoverrekkelsen finner sted i Håkonshallen mellom 14.00 og 15.00 onsdag 8. juni. Da blir prisen overrakt av Kronprins Haakon, mens Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland overrekker Nils Klim-prisen til prisvinner Jørn Jacobsen. Også dette arrangementet er åpent for publikum.