Hjem
Sosiologisk institutt

Kan vi stole på selvrapporterte data?

Anja Maria Steinsland Ariansen ved Sosiologisk institutt er medforfatter på en studie som ser nærmere på ulike former for bias i selvrapporterte data

Hovedinnhold

Stipendiat ved sosiologisk institutt, Anja Maria Steinsland Ariansen, har sammen med Solbjørg Makalani Myrtveit, Ingvard Wilhelmsen, Steinar Krokstad og Arnstein Mykletun publisert en ny artikkel i BMC Research Notes: "A population based validation study ofself-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT)". Studien bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og ser på ulike former for bias i  selvrapporterte data om uførepensjon, sykdom og langsiktige helserelaterte støtteordninger.

Les artikkelen her.