Hjem
Sosiologisk institutt

Antiracism and Social Movements in Norway: The Importance of Critical Events

Carl Endre Espeland ved Sosiologisk institutt har sammen med Jon Rogstad publisert en artikkel i Journal of Ethnic and Migration Studies

Hovedinnhold

Artikkelen ser på hvordan enkelthendelser kan bli kritiske, utfordre den dominante diskursen og lede til institusjonelle endringer? Forfatterne tar utgangspunkt i to nylige hendelser i Norge for å diskutere disse spørsmålene.

Mer informasjon og artikkelen er tilgjengelig på nett her.