Hjem
Sosiologisk institutt

Stor medieinteresse for doktorgradsavhandling

Doktorgradsavhandlingen til Christine Skjælaaen, “Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”, reiser stor interesse i media.

Christine Skjælaaens doktogradsavhandling har blitt omtalt i flere medier.

– Den store oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer kan paradoksalt nok føre til at det blir større behov for slike vikarer, fremkommer det blant annet i en artikkel på ba.no.