Hjem
Sosiologisk institutt

Thirty Years After "Distinction"

Fra den 4. til den 6. november går konferansen "Thirty Years After "Distinction" av stabelen i Paris. Johs. Hjellbrekke sitter i Scientific Committee

Hovedinnhold

Konferansen tar opp relevansen Pierre Bourdieus book "Distinction" har for samtidig sosiologisk forskning om et bredt utvalg av tema: politisk holdninger, boligforhold, ulike former for bosteds- og geografisk mobilitet, utdanning og kulturelle kontekster etc.

Les mer om konferansen her