Hjem
Sosiologisk institutt

Høyt sykefravær blant immigranter i Norge er vanskelig å forklare

Sykefraværet i Norge er blant det høyeste i Europa. Kan yrkesmessige faktorer forklare hvorfor ikke-vestlige immigranter har det høyeste sykefraværet i Norge?

Hovedinnhold

Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt har sammen med flere kolleger publisert en ny artikkel i European Sociological Review. Her undersøker de om yrkesmessige faktorer kan forklare sykefraværet til ikke-vestlige immigranter i Norge sammenlignet med personer som er født i Norge og andre grupper immigranter.

Analysene viser at når en sammenligner ikke-vestlige immigranter med personer født i Norge og andre innvandrergrupper i samme jobber, så har ikke-vestlige immigranter et høyere sykefravær enn personer som er født i Norge og andre grupper immigranter. Forskjellene er ikke dramtisk store, og de kan trolig forklares med helseforskjeller som igjen kan henge sammen med forhold knyttet til fødeland og migrasjonsproessen.

Les hele teksten her.