Hjem
Sosiologisk institutt

Sosiologisk institutt med bidrag på eksklusiv liste

British Sociological Association hadde 60-års jubileum i 2011. I forbindelse med jubileet har de laget til en oversikt over de viktigste artiklene i Britisk sosiologi. Sosiologisk institutt er godt representert på denne listen.

"The British Sociological Association 60th Anniversary Special Collection" gir en oversikt over klassiske og samtidige artikler som er publisert i foreningens tidsskrift. Bidrag fra instituttet er tatt med i oversikten. Artikkelen til Julia Brannen and Ann Nilsen fra 2006 "From Fatherhood to Fathering: Transmission and Change among British Fathers in Four-generation Families" er med. I tillegg er Mike Savage inne på listen med to bidrag; Class and Cultural Division in the UK og Ordinary, Ambivalent and defensive: Class Identities in the Northwest of England

For en oversikt over alle bidragene, se her.