Hjem
Sosiologisk institutt
Kronikk

Vi har velferdsstaten å takke

Endringer i kvinneandelen i det lille toppsjiktet har liten betydning for hva slags likestilling vi får i samfunnet generelt. Viktigere er det at det i Norden er mulig å være alene med omsorgen for barn uten å samtidig bli fattig. Dette skriver Anne Hege Henden Strand og Kari Wærness i dagens kronikk i Bergens Tidende (26/01-2011)

Hovedinnhold

Nordisk velferdspolitikk spenner bein under likestillingen ved at den er i ferd med å ødelegge kvinners muligheter til å gjøre karriere, leser vi i et oppslag i BT 20. januar. Oppslaget baserer seg på en rapport av den meget omstridte engelske sosiologen Catherine Hakim, «Feminist Myths and Magic Medicine». Les rapporten her


Hun har i årevis lagt an på å provosere feminister, og denne gangen får hun stor oppmerksomhet ved å hevde at den nordiske likestillingsmodellen er et mislykket prosjekt. Avisreferatet er et selektivt og ukritisk utdrag av rapporten, og i tillegg vises det til en ledende amerikansk akademiker som har uttalt at hun støtter Hakims vurderinger. Det refereres ikke til noen av de mange kritiske reaksjoner til denne rapporten som også finnes i britiske aviser.

Les hele kronikken her